FÖRSTA SIDAN - KONTAKTA - EN FRANCAIS - IN ENGLISH - PÅ SVENSKA - SUOMEKSI

EURL au capital de 10 000 €
RCS REIMS 482 282 746
UNDERVISNING
OFFENTLIGA BYGGNADER
BOSTÄDER
SJUKVARD
AKTIVITET


PRESENTATION
PROJEKT
FILM
FTP

PRESENTATION
Richard MALMBERG Architecte
Registrerade i Frankrikes Arkitektförbund
ALLMÄNT
MALMBERG - PROGRAM TV FR3
31/05/2010 VIDEO FR3 INAUGURATION COLLEGE PERROT D'ABLANCOURT

Född i Helsingfors år 1963. Finsk medborgare
Behärskar finska, svenska, franska , engelska och tyska

studier :
Franska skolan i Helsingfors
RUK 'vasama'
1992
Architecte diplômé par le Gouvernement
Ecole d'Architecture de Nancy
1994
Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A) en
Architecturologie, Informatique Graphique et Intelligence Artificielle
Ecole d'Architecture de Nancy
Faculté des Sciences de l'Université H. Poincaré (Nancy I)
Institut National Polytechnique de Lorraine (I.N.P.L.)

TUURI ARCHITECTURE ARKITEKTUR ARKKITEHTUURI ARCHITECTURE ARKITEKTUR ARKKITEHTUURI ARCHITECTURE ARKITEKT

RICHARD MALMBERG, architecte DPLG

14 rue Edouard Mignot - 51 100 reims - france