FÖRSTA SIDAN - KONTAKTA - EN FRANCAIS - IN ENGLISH - PÅ SVENSKA - SUOMEKSI

EURL au capital de 10 000 €
RCS REIMS 482 282 746
UNDERVISNING
OFFENTLIGA BYGGNADER
BOSTÄDER
SJUKVARD
AKTIVITET


PRESENTATION
PROJEKT
FILM
FTP

PRESENTATION
Richard MALMBERG Architecte
Registrerade i Frankrikes Arkitektförbund
ALLMÄNT
MALMBERG - PROGRAM TV FR3
31/05/2010 VIDEO FR3 INAUGURATION COLLEGE PERROT D'ABLANCOURT

medicinsk
akut avdelning

teknisk support
operationssal
hyperaseptisk
aseptisk
septisk
intensivvård
dagsjukhus
ambulatorisk kirurgi
sterilisering

mor och barn sjukhus
obstetrisk operations sal
gynekologisk operations sal

medicinsk bildhantering
radiologi
magnetkamera
kemoterapi
cytostatisk laboratorium
strålbehandling
brachyterapi

förvaltningar
konsultationer
ortodonti
tandvård
boende
sjukhusvård
isoleringsrum
alzheimers
ålderdomshem

restaurang
kök
logistik
apotek

energier

aktiviteter
industri
forskningslaboratorie
kontor

bostäder
förnybar energi
takvegetation

TUURI ARCHITECTURE ARKITEKTUR ARKKITEHTUURI ARCHITECTURE ARKITEKTUR ARKKITEHTUURI ARCHITECTURE ARKITEKT

RICHARD MALMBERG, architecte DPLG

14 rue Edouard Mignot - 51 100 reims - france